Сутність видобутку корисних копалин полягає у відокремленні шматків твердої корисної копалини від гірничого масиву підземним, відкритим або підводним способами, а також її транспортуванні до складу, дробильно-сортувального заводу або збагачувальної фабрики. Для цього застосовуються бурові, виймально-навантажувальні, виймально-транспортуючі машини; механізоване кріплення гірничих виробок; машини для підводного видобутку та гідромеханізації; автомобільний, конвеєрний, трубопровідний та локомотивний транспорт; засоби закладання виробленого простору, машини для переробки корисних копалин.

Мета вибіркової дисципліни «Гірничі машини та комплекси» – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з обранням, обґрунтуванням і вибором раціональної сукупності механічного устаткування для реалізації відомих технологічних схем видобутку корисної копалини підземним, відкритим або підводним способами та її первинної переробки.