Мета нормативної дисципліни «Гірничі машини» – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з обранням, обґрунтуванням і вибором раціональної сукупності механічного устаткування для реалізації відомих технологічних схем видобутку корисної копалини підземним, відкритим або підводним способами та її первинної переробки.