Мета курсу – розкрити за допомогою лекцій та проведення лабораторних робіт основи використання програмного продукту MS Project у плануванні та контролю проведення робіт з експлуатації та обслуговуванні гірничих машин

Завдання курсу:

  • розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті ознайомлення з основами науки <Планування проектами>;
  • формування уявлення про сітьове і календарне планування проектами та побудову діаграм Ганта;
  • набуття студентами навичок пояснення видів робіт, їх ієрархії та типів зв’язків між ними;
  • ознайомлення студентів з інтерфейсом та основами роботи у програмі MS Project;
  • формування у студентів теоретичних навичок технології складання простих проектів і управління ними з використанням програми MS Project;
  • набуття студентами навичок використання в практичній діяльності програми MS Project при побудові лабораторних проектів з експлуатації і обслуговування гірничих машин.