Мета курсу - надання умінь та знань стосовно принципів автоматизації проектування, складу і структури САПР, методів автоматизованого проектування у машинобудуванні та особливостей розробки і застосування САПР.