Мета курсу – надання умінь та знань стосовно аналізу якості та собівартості виготовлення проектованого виробу машинобудування на підставі даних про його склад, масу і габарити, розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість.