Мета дисципліни «Основи комп’ютерного інжинірингу»: формування у студентів уявлень про майбутню професійну діяльність і інженерну практику, розвиток інтересу і посилення мотивації до навчання обраної спеціальності, підготовка майбутніх випускників до комплексної інженерної діяльності, пов'язаної з життєвим циклом технічних об'єктів, систем і технологічних процесів; залучення студентів в інженерну практику з використання комп'ютерного інжинірингу за допомогою рішення нескладних завдань з проектування, моделювання та технічного аналізу індивідуально і в командах.

В результаті вивчення дисципліни у студентів сформуються компетенції:

– здатність уявляти інжиніринг у галузевому машинобудуванні, як комплексну інженерну діяльність, що містить вивчення потреб ринку в продукції машинобудування, пошук можливостей для задоволення цих потреб, проектний менеджмент і планування виробництва.

– моделювання та аналіз роботи нескладних технічних об'єктів і механізмів машин за допомогою сучасних систем CAD / CAE / САМ.