Мета курсу - вивчити технології промислового дизайну, навчитися їх використовувати при проектуванні гірничого обладнання