Мета курсу - сформувати компетенції у студентів напряму машинобудування в області методології системного проектування і конструювання технічних об'єктів будь-якого ступеня складності, зокрема механічного обладнання, машин, установок, використовуваних зокрема для видобутку, переробки і транспортування корисних копалин.