Об’єкт діяльності магістра спеціальності 133 Галузеве машинобудування – обладнання для підземного, відкритого, гідравлічного та підводного видобутку корисних копалин.

Сутність видобутку корисних копалин полягає у відокремленні шматків твердої корисної копалини від гірничого масиву підземним, відкритим або підводним способами, а також її транспортуванні до складу, дробильно-сортувального заводу або збагачувальної фабрики. Для цього застосовуються бурові, виймально-навантажувальні, виймально-транспортуючі машини; механізоване кріплення гірничих виробок; машини для підводного видобутку та гідромеханізації; автомобільний, конвеєрний, трубопровідний та локомотивний транспорт; засоби закладання виробленого простору, машини для переробки корисних копалин.

Мета спеціального освітнього компоненту за освітньою програмою «Інжиніринг гірничих машин та комплексів для підводного видобутку корисних копалин» – формування компетентностей щодо опанування професійних завдань (компетенцій) магістра, пов’язаних з обранням, обґрунтуванням і вибором раціональної сукупності механічного устаткування для реалізації відомих технологічних схем видобутку корисної копалини підводним способом та її первинної переробки.