Об’єкт діяльності бакалавра спеціальності 133 Галузеве машинобудування – технологічні умови використання виробів гірничого машинобудування при реалізації процесів відкритого, підземного, підводного видобутку та збагачення корисних копалин, визначення параметрів технологічних процесів для забезпечення їх безпечної та ефективної реалізації, основні типи гірничого обладнання.

Сутність використання виробів гірничого машинобудування для видобутку та збагачення корисних копалин полягає у відокремленні шматків твердої корисної копалини від гірничого масиву підземним, відкритим або підводним способами, транспортуванні, при необхідності, її на поверхню, відділенням корисної копалини від порожньої породи та приведенням до виду, придатного до подальшого використання споживачем або іншими галузями промисловості.

Мета вибіркової дисципліни <Технологічні умови використання виробів гірничого машинобудування> – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з обранням раціональних технологічних умов використання виробів гірничого машинобудування при видобутку корисної копалини підземним, відкритим та підводним способами.