Модуль 1. Технологія підземного видобутку корисних копалин. Наведено класифікацію підземних родовищ корисних копалин. Описані основні параметри шахти, класифікація та особливості будови гірничих виробок. Подано основи технології проведення підготовчих та очисних гірничих робіт. Описано наземний комплекс споруд шахти.