Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних навичок оформлення у відповідності до вимог діючих міжнародних машинобудівних стандартів креслених та текстових конструкторських документів відповідно до різних етапів життєвого циклу об’єктів машинобудування з використанням системи автоматизованого проектування в комплексі SolidWorks Education Editon, наданої кафедрі як грант компанії Dassault Systèmes SOLIDWORKS.