Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних навичок для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з творчими, проектними, виробничими та експлуатаційними процесами комп’ютерного створення та супроводження технічних об'єктів машинобудування всіх етапах їхнього життєвого циклу – від розробки концепції машини до її утилізації.