Мета навчального курсу «Українська мова» – підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів,  майбутніх фахівців. Практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови для забезпечення професійного спілкування  на належному мовному рівні.