Мета курсу:  закласти основи загального філологічного розвитку студентів, показати історичну перспективу розвитку системи старослов’янської мови в її зв’язку з іншими слов’янськими та індоєвропейськими мовами.