Курс розглядає літературознавство як науку про художню  літературу, її походження, суть, розвиток і завдання. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни, зв’язки з іншими гуманітарними дисциплінами. Поняття художнього образу. Поняття єдності форми і змісту та їх складники. Поняття літературного роду (епос, лірика, драма): епос як літературний рід, його жанри; поняття драми як літературного роду, жанри драматичного мистецтва (трагедія, комедія, драма, трагікомедія, трагіфарс, мелодрама, інтермедія, водевіль, буфонада); лірику як літературний рід, її види.  Поняття  міжродових утворень (ліро-епос, ліро-драма, епічна драма). Способи вираження авторської свідомості в ліриці. Основні поняття віршознавства: стопа, строфа, рима, римування, ритм, метр, клаузула, цезура. Системи віршування: тонічна, силабічна, силабо-тонічна, античне віршування. Метричне віршування. Поняття вільного вірша, верлібру, білого вірша, акцентного вірша, тактовика, дольника, гекзаметра, олександрійського вірша. Сталі строфічні форми. Розміри, Види римування та види рими.