Даний курс охоплює такі важливі блоки знань, як інжиніринг машин для розкриття зерен корисних мінеральних компонентів із видобутої сировини, з наступним виділенням корисних компонентів у проміжні продукти та концентрати, що відповідають вимогам споживачів.

В межах даного курсу розглядаються машини для дезінтеграції твердих корисних копалин, виділення окремих класів крупності, поділу мінеральної маси на корисні компоненти та пусту породу за рахунок контрастності їх щільності та фізико-хімічних властивостей поверхні шматків, у рідині та повітрі, з використанням хімічних реагентів та без них.

Під час проходження даного курсу студенти ознайомляться із загальною класифікацією технологічного обладнання, його будовою та принципом дії, основними засадами їх інжинірингу щодо розрахунку основних конструкційних та технологічних параметрів, обґрунтованого вибору ключових елементів конструкції технологічних машин та апаратів. Отримані знання дають змогу брати активну участь у розробці сучасних зразків технологічного обладнання для переробки корисних копалин із застосуванням методів комп’ютерного інжинірингу.