Даний курс охоплює такі важливі блоки знань, як застосування проектного підходу в управлінні, формування робочих груп, оцінка ефективності учасників проекту, навички презентації, методологія командного мислення, вербальне та невербальне спілкування між учасниками інноваційних проектів.

В межах даного курсу студенти вчаться тим навичкам, які органічно доповнюють їх спеціальні технічні знання й дозволяють посісти достойне місце в успішним компаніях завдяки вмінню створювати навколо себе атмосферу творчості, конструктивізму та зацікавленістю у досягненні загальної мети.

Під час проходження даного курсу студенти ознайомляться із навичками щодо успішної взаємодії з колегами для досягнення професійних цілей, які є досить важливими для сучасного молодшого інженера в умовах технічного прогресу та динамічно змінюваного бізнес-середовища. Отримані знання є критично необхідним чинником для працевлаштування в умовах сучасного ринку.