Мета дисципліни – формування компетентностей щодо визначення та обґрунтування за допомогою сучасних систем автоматизованого проектування технічних показників промислових роботів, а також конструкційних і експлуатаційних факторів що впливають на їх роботу.