Успішна діяльність значної частини фірм і колективів в промислово розвинених країнах багато в чому залежить від їх здатності накопичувати і переробляти інформацію. Сьогодні без комп'ютерної автоматизації вже неможливо виробляти сучасну складну техніку, що вимагає високої точності. У всьому світі відбувається різке зростання комп'ютеризації на виробництві та в побуті. Впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій підвищує ефективність і продуктивність праці. Відставання в області високих технологій може призвести до перетворення країни на сировинний придаток. У наші дні спостерігається швидкий розвиток систем автоматизованого проектування (САПР) в таких галузях, як авіабудування, автомобілебудування, важке машинобудування, архітектура, будівництво, нафтогазова промисловість, картографія, геоінформаційні системи, а також у виробництві товарів народного споживання, наприклад побутової електротехніки. САПР в машинобудуванні використовується для проведення конструкторських, технологічних робіт, в тому числі робіт з технологічної підготовки виробництва. За допомогою САПР виконується розробка креслень, проводиться тривимірне моделювання виробу та процесу складання, проєктується допоміжне оснащення, наприклад штампи і прес-форми, складається технологічна документація і керуючі програми (КП) для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК), ведеться архів. Сучасні САПР застосовуються для наскрізного автоматизованого проєктування, технологічної підготовки, аналізу і виготовлення виробів машинобудуваня, для електронного керування технічною документацією. В даному курсі викладаються теоретичні і практичні основи використання САПР; знайомство із сучасними САПР, які використовуються у машинобудівних галузях промисловості. Набути практичних навичок в дизайнпроєктуванні машини з використанням сучасних технологій моделювання в комплексі SolidWorks Education Editon