Курс "Сучасна українська літературна мова (Морфеміка)" вивчає морфеми, спираючись на структурно-семантичний підхід, який домінує у сучасному мовознавстві, встановлює їх типи та класифікацію за різними ознаками, визначає функції у слові, досліджує формальні та семантичні властивості, закономірності їх поєднання у лінійному ряді, принципи виділення та ідентифікації; розглядає морфему у співвідношенні з іншими одиницями мови, а також валентність морфем; вивчає морфемну структуру слова; визначає типи і ступені подільності основ; аналізує морфонологічні явища та історичні зміни у структурі слова. Робиться морфемний аналіз слова.