Курс вивчає структуру похідного слова і способи творення нових слів. Розглядаються морфологічний, ономасіологічний, структурний аспекти словотвору. Вивчається похідне слово як одиниця словотвору (подільність та похідність, твірна база і формант). Розглядаються формально-семантичні взаємовідношення між твірним та похідним словами (словотвірна пара, семантичні взаємовідношення між мотивувальним та мотивованим словами, словотвірне значення як вираження мотивувальних взаємовідношень). Аналізується системність українського словотвору (словотвірний тип, словотвірний ряд, словотвірна категорія, словотвірний ланцюжок, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо. Розглядається поняття словотвірної моделі. Вивчаються способи словотворення та їх класифікація (суфіксальний, нульсуфіксальний, префіксальний, постфіксальний, флективний способи; префіксально-суфіксальний, суфіксально-постфіксальний, префіксально-постфіксальний, префіксально-суфіксально-постфіксальний, префіксально-флективний способи; осново- і словоскладання, абревіація; складносуфіксальний, складнонульсуфіксальний, складнопрефіксально-суфіксальний, складнофлективний способи; морфолого-синтаксичний, лексико-семантичний, лексико-синтаксичний способи). Робиться словотвірний аналіз слова.