Курс спрямований на ознайомлення з основними положеннями лінгвопоетики текстів в слов'янському контексті; розкриття прагматичної функції лінгвальної та нелінгвальної одиниці тексту, порівнюючи та аналізуючи твори західнослов'янських та східнослов'янських письменників; пояснення особливостей функціонування мовних одиниць у художніх творах. Курс вивчає основи лінгвопоетичного та лінгвостилістичного аналізів художніх текстів письменників-славістів, основні засоби виразності мови, парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення чеської, польської та української лексики (словотворення, зміна лексичного значення, утворення фразеологічних одиниць).