Курс спрямовано на підвищення якості мовної компетенції та мовленнєвої діяльності студентів, розвиток відповідних мовних навичок оволодіння мовою (вимови, лексики й граматики), ознайомлення студентів із різноманітними типами дискурсу та специфікою їхнього змістовного та формального планів, формування естетичного сприйняття художньої літератури, розуміння та комунікативне реагування на загальну та приховану інформацію у таких типах тексту – історії, оповідання, уривки зі статей, невеликі віршові форми. Курс також спрямовано на удосконалення практики усіх чотирьох мовних навиків, як рецептивних (читання і слухання), так і продуктивних (письмо і говоріння). Дотримуючись правил орфографії, вміти писати приватний та офіційний лист, автобіографію, оголошення; ідентифікувати та аналізувати роль стилістичних прийомів та експресивних засобів чеської мови, що зустрічаються у текстах різних видів дискурсу; ідентифікувати головні питання та специфічні деталі під час аудіювання; застосовувати різноманітні прийоми роботи зі словниками.