Курс орієнтовано на досягнення “середнього” рівня володіння мовою, що передбачає такі вміння: сприймати чеську мову на слух і розуміти усне мовлення; спілкуватись; правильно писати слова, тексти; читати адаптовану літературу, а також на засвоєння основ чеської граматики, у результаті чого формується готовність до роботи з першоджерелами та науковою літературою, засвоєння знань з фонетики, лексикології, морфології, синтаксису чеської мови; систематизування, повторення, закріплення й удосконалення набутих знань в процесі навчання. Робота над темами та різножанровими видами текстів передбачає подальше вдосконалення лексичних, граматичних, фонетичних навичок студентів, розширення їхнього активного та потенційного словникового запасу. Це відбувається як при аналізі текстового матеріалу, так і в ситуативних контекстах, в різних видах мовленнєвої діяльності.