Даний курс охоплює такі важливі блоки знань, як вміння коммуніціювати із колегами у галузі інжинірингу технологічного обладнання, створювати команди однодумців та спрямовувати їх роботу, вдосконалювати власні здібності і генерувати нові ідеї, а також працювати із замовниками та споживачами продукції.

В межах даного курсу студенти вчаться тим навичкам, які органічно доповнюють їх спеціальні технічні знання й дозволяють посісти достойне місце в успішним компаніях завдяки вмінню створювати навколо себе атмосферу творчості, конструктивізму та зацікавленістю у досягненні загальної мети.

Під час проходження даного курсу студенти ознайомляться із навичками, що відносяться до разряду «Soft Skills», які є досить важливими для сучасного інженера в умовах технічного прогресу та динамічно змінюваного бізнес-середовища. Отримані знання є критично необхідним чинником для працевлаштування в умовах сучасного ринку.