Навчальна дисципліна «Інженерний аналіз технічних об’єктів машинобудування» для магістрів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Розробники – Москальова Т.В., доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні НТУ «ДП».

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо інженерного аналізу якості технічних об’єктів машинобудування із використанням сучасних інформаційних систем.