Мета курсу: формування у студентів-філологів системи знань із діалектології української мови, вироблення в них умінь і навичок збирати й аналізувати діалектний матеріал, розуміння важливості діалектної мови для історії народу, історії мови, духовної і матеріальної культури українців, української літературної мови.