Даний курс охоплюєважливі блоки знань щодо інжинірингу механічного обладнання для переробки і збагачення корисних копалин

В межах даного курсу розглянуто технологічні комплекси для переробки і збагачення залізних руд, поліметалевих руд та вугілля. Приділено особливу увагу інжинірингу обладнання для огрудкування корисних копалин, а саме брикетуванню, агломерації та обкочуванню.

Під час проходження даного курсу студенти ознайомляться із класифікацією машин, їх загальною будовою та особливостямиробочихорганів, зможутьобґрунтовановиконуватитехнологічні та конструкторськірозрахунки та правильно визначатипараметрибрикетнихпресів, агломераційних машин та обкочувачів. Отримані знання дозволять ефективно вбудовувати технологічні машини у задану схему виробництва, як і розробляти принципово нові технологічні схеми.