Даний курс охоплюєважливі блоки знань щодо інжинірингу механічного обладнання для видобутку корисних копалин у шахтах і карєрах.

В межах даного курсу розглянуто технологічні комплекси для видобутку руд, вугілля та інших корисних копалин. Приділено особливу увагу інжинірингу інжинірингу комплексів обладнання для видобутку і транспортування гірничої маси.

Під час проходження даного курсу студенти ознайомляться із класифікацією машин, їх загальною будовою та особливостями робочих органів, зможуть обґрунтовано виконувати технологічні та конструкторські розрахунки та правильно визначати параметри екскаваторів, бурових машин, бульдозерів, вугільних очисних комбайнів, прохідницьких комбайнів, механізованого кріплення. Отриманізнання дозволять ефективно вбудовувати технологічні машини у задану схему виробництва, як і розробляти принципово нові технологічні схеми.