Термінологія та поняття в галузі надійності машин. 

Теорія ймовірності та математична статистика.

Методи визначення стандартизованих кількісних показників надійності технічних об'єктів.

Засади структурного аналізу надійності комплексів машин.

Розрахунок показників надійності технічних об'єктів.