Курс розглядає літературну критику як одну із головних літературознавчих дисциплін, її виникнення на українських теренах, суть, розвиток і завдання. Курс охоплює час виникнення розвитку і сучасний період, починаючи від початку ХІХ століття. Розглядає зв’язки літературної критики з іншими гуманітарними дисциплінами. Розкриваються проблеми, порушувані критиками і різні часи і епохи, вивчається майстерність літературних критиків з увагою до логіки критичних суджень, як безпосередньо естетичних, так і до науково аргументованих Курс дає уявлення про специфіку літературно-критичних жанрів, про головні напрями і тенденції в розвитку та школи української літературної критики.