Програма навчальної дисципліни «Історія української літератури ІІ пол. ХІХ ст.» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Курс має на меті поглибити і систематизувати знання про суспільно-історичні умови розвитку української літератури ІІ половини ХІХ століття.