Курс узагальнює характеристику соціолінгвістики як наукового напряму та  навчальної дисципліни  про особливості  функціонування мови в соціумі на підставі вивчення нелінгвістичних та лінгвістичних показників розвитку соціолінгвістичного знання. Теми лекцій формують критичне мислення студента та його практичні навики аналізу  на підставі дослідження різних питань із історії та сучасної дійсності на рівні суспільства та індивіда. У результаті вивчення курсу студент систематизує   категорійну базу  історії  та теорії аналізу взаємодії мови та суспільства в різних дисциплінах соціолінгвістики. У результаті вивчення курсу студент повинен вміти сформувати власну думку про теоретичні та прикладні аспекти вивчення мови в суспільстві, набір дослідницьких методів аналізу, а також застосувати свої знання для написання  есе,  наукового реферату, статті в газету, виступу на  круглому столі та ін. заходах про актуалізацію мови та  суспільства.