Програма навчальної дисципліни «Українська готична література» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Курс має на меті поглибити і систематизувати отримані знання з курсу «Історія української літератури». Увага в курсі зосереджуватиметься на актуальних проблемах розвитку готичної літератури в Україні, її жанрових та тематичних модифікаціях, питаннях співвіднесеності готики та неоготики. Зокрема, зосереджена увага на територіальній специфіці моторошної літератури у різні періоди її існування.