Навчальною дисципліною «Шістдесятництво як культурний феномен доби»  передбачено вивчення сучасного українського літературного процесу ІІ половини ХХ ст. у найвизначніших персоналіях, найкращих творах і провідних художніх напрямах; ознайомлення з літературознавчими розвідками, присвяченими письменству ІІ пол. ХХ, одного з найплідніших періодів розвитку української літератури, переосмислену спадщиною українських письменників різних напрямів і шкіл; поглиблення знань студентів-філологів про сутність художніх відкриттів і здобутків поезії, прози, епістоляріїв, драматургії України ІІ половини ХХ ст.

   Практичний курс дисципліни має на меті сформувати знання у студентів про методику аналізу ідейно-естетичних, художньо-стильових засад прозових та поетичних творів української літератури ІІ половини  ХХ ст., уміння застосовувати різноманітні – традиційні та експериментальні – прийоми поетикального аналізу доробку письменників-шістдесятників; усвідомлення студентами значення набутку української літератури ІІ половини   ХХ ст., як окремого етапу в історії національного письменства, теоретичної та естетичної думки в Україні. Значну увагу приділити питанням взаємовпливів і взаємодії літератур, зокрема української та західноєвропейських, це не лише розширить ідейно-тематичні обрії теоретичних та практичних занять, але й дозволить безболісно вносити до запропонованого варіанту тематичного планування творчі зміни відповідно до наукових зацікавлень та рівня підготовки студентів.

.