Навчальною дисципліною «Художня література для дітей» передбачено ознайомлення студентів з літературознавчими розвідками, присвяченими українському письменству, яке писало для дітей і про дітей у її кращих зразках.

  Мета курсу «Художня література для дітей» – ознайомити студентів із специфікою розвитку художньої літератури для дітей, її сутністю, основними ознаками, розкрити багатство української дитячої літератури в історичній обумовленості й художній цінності, зосередити увагу на специфіці образного мислення на різних етапах її розвитку; ознайомити студентів з основними творами, що входять в коло дитячого читання, функціями, жанрами; визначити особливості дитячої літератури; прослідкувати еволюцію розвитку літератури для дітей.