Навчальною дисципліною «Історія української літератури (І пол. ХІХ ст.)» передбачено ознайомлення студентів з літературознавчими розвідками, присвяченими письменству І половини ХІХ ст., репрезентантами якого є такі видатні постаті, як Іван Котляревський, Євген Гребінка, Григорій Квітка-Основ’яненко, Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок, Леонід Глібов, Юрій Федькович та  н.; основними методологічними принципами літературознавчої науки, панівними художніми методами цього періоду – романтизмом та реалізмом, що дозволить осягнути значення культурної спадщини минулого для розвитку сучасної української літератури й культури.