Навчальною дисципліною «Історія української літератури кінця ХІХ –початку ХХ ст.» передбачено ознайомлення студентів з літературознавчими розвідками, присвяченими письменству кінця ХІХ – початку ХХ ст., одного з найплідніших періодів розвитку літератури, переосмислену спадщиною українських письменників різних напрямів і шкіл. Репрезентантами цього періоду є такі видатні постаті, як М. Коцюбинський, Леся Українка, Ольга Кобилянська, О. Маковей, В. Стефаник, Л. Мартович, М. Черемшина В. Винниченко, Б. Лепкий, Олександр Олесь, М. Воронний та ін.; поглиблення знання студентів-філологів про сутність художніх відкриттів і здобутків поезії, прози, драматургії України межі ХІХ–ХХ ст., з’ясувати своєрідність розгортання художньо-образної системи української літератури в її кращих зразках.

Практичний курс дисципліни має на меті сформувати знання у студентів про методику аналізу ідейно-естетичних, художньо-стильових засад прозових та поетичних творів української літератури кінця  ХІХ – початку ХХ ст., уміння застосовувати різноманітні – традиційні та експериментальні – прийоми поетикального аналізу доробку письменників цього періоду; усвідомлення студентами значення набутку української літератури кінця  ХІХ – початку ХХ ст., як окремого етапу в історії національного письменства, теоретичної та естетичної думки в Україні. Значну увагу приділити питанням взаємовпливів і взаємодії літератур, зокрема української та західноєвропейських, це не лише розширить ідейно-тематичні обрії теоретичних та практичних занять, але й дозволить безболісно вносити до запропонованого варіанту тематичного планування творчі зміни відповідно до наукових зацікавлень та рівня підготовки студентів.