Сучасною тенденцією в розвитку наук є поширення інтеграційних процесів, що спричиняє виокремлення нових галузей. Поєднавши аспекти дидактики та лінгвістики, що необхідні в навчанні української мови іноземців, методика навчання української мови як іноземної послідовно формує свою систему понять, що стає основою для утвердження її як самостійної педагогічної  науки, що досліджує теоретичні і практичні закономірності процесу навчання української мови як іноземної в різних умовах.  

Мета курсу – розкрити зміст основних понять методики навчання української мови як іноземної з метою підготувати студентів до сприйняття матеріалу наступних курсів з методики навчання окремих розділів (фонетики, лексики, граматики) української мови як іноземної та різних видів мовленнєвої діяльності.