Мета курсу – дати загальне уявлення про основні напрямки сучасної масової літератури в Україні в контексті загального літературного процесу. У межах курсу відбувається окреслення основних жанрових напрямків масової української літератури ХХ-ХХІ століть. Висвітлюються особливості літератури постмодернізму як стильового напрямку, досить тісно пов’язаного з феноменом масової культури та літератури зокрема. Специфіку зазначених зв’язків розглянуто на матеріалі творчості українських письменників ХІХ-ХХІ століть. 

 Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.