Сучасні виробничі процеси тісно пов’язані з використанням машин і устаткування різного призначення. Ми познайомимо здобувачів вищої освіти з методиками планування, проведення та обробки результатів експериментальних досліджень задля встановлення закономірностей технологічних процесів, що виконують машини та комплекси, з подальшим аналізом отриманих результатів. Наші слухачі матимуть можливість вивчати технологічні процеси з застосуванням виробничих машин шляхом експериментальних досліджень, а також поглибити свої теоретичні знання проведенням самостійних досліджень та вимірювань.