Транспортна екологія є прикладним екологічним напрямом, пов’язаним із об’єктами людської діяльності такими, як різні види транспорту.

Транспортна екологія відноситься до комплексу прикладних екологічних наук, і її завдання мають наступну специфічну спрямованість:

– визначення характеру й масштабів впливів транспорту на навколишнє середовище;

– розробка стратегії охорони навколишнього середовища при функціонуванні транспорту;

– дослідження перспективних напрямків розвитку транспорту з урахуванням його можливої екологізації;

– організація управління екологічною діяльністю на транспорті.

У навчальному курсі  викладено теоретичні основи техноекології, визначено місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму “Екологія”. Представлено інформацію про головні чинники і характеристики антропогенного впливу на довкілля. Розглянуто основні технологічні процеси і виробництва, що створюють загрозу довкіллю та екологічній безпеці України.
Вивчення курсу дає можливість студентам ширше опанувати технологічно-виробничу інформацію під час вивчення таких дисциплін екологічного спрямування, як “Моніторинг довкілля”, “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Екологічна безпека”, “Моделювання і прогнозування стану довкілля”, “Основи управління в екологічній діяльності” та інші.