В системі гуманітарної освіти студентів Національного гірничого університету викладання курсу «Краєзнавство» напряму впливає на патріотичне виховання молоді. Важливою задачею Краєзнавства є допомога в оволодінні молоддю знаннями про природу та шляхи її охорони, формувати шанобливе ставлення до історико-культурної спадщини, виховувати відповідальність за збереження, примноження й розумне використання історичних і природних багатств краю.

Історична географія