Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи здобувачів першого рівня вищої освіти

Сучасне суспільство неможливо уявити без застосування органічних речовин - мийних засобів, напівпровідників, полімерів, ліків, барвників, палива тощо.

Лекції, практичні заняття, тести, контрольні питання

Фізико-хімічні методи аналізу це дисципліна про методи, які використовуються для визначення будови, структури та властивостей речовин.


Лекції, тестові завдання, контрольні питання, практичні задання

Метою курсу “Фізико-хімічні методи аналізу” є формування у студентів спеціальності 161 "Хімічні технології і інженрії" розуміння природи речовин і її взаємозв’язку із суттю фізико-хімічних процесів, що лежать в основі фізичних та хімічних перетворень з участю речовин різної природи. Знання та розуміння взаємозв’язку природи та властивостей хімічних сполук із функціонуванням різних пристроїв та апаратури, як складова фізико-хімічних методів досліджень. У межах цього курсу студенти біологічного факультету мають нагоду поглибити розуміння багатьох фундаментальних положень та понять хімії шляхом застосування їх для фізико-хімічних досліджень, які є основними інструментальними методами аналізу, застосовуваними в хімічній технології.