Фізико-хімічні методи аналізу це дисципліна про методи, які використовуються для визначення будови, структури та властивостей речовин.


Лекції, тести, контрольні питання, лабораторні роботи

Лекції, тестові завдання, контрольні питання, практичні задання

Лабораторні роботи, контрольні завдання, тести

Підготовчий курс з дисциплін "Фізична та колоїдна хімія"

Підготовчий курс з дисциплін "Аналітична хімія"