Сучасне суспільство неможливо уявити без застосування органічних речовин - мийних засобів, напівпровідників, полімерів, ліків, барвників, палива тощо.

Лекції, практичні заняття, тести, контрольні питання

Лекційний теоретичний матеріал, практичні й лабораторні заняття з дисципліни "Хімія і технологія високомолекулярних сполук"; тестові завдання, контрольні питання, захист лабораторних робіт

Фізико-хімічні методи аналізу це дисципліна про методи, які використовуються для визначення будови, структури та властивостей речовин.


Лекції, контрольні питання, лабораторні роботи

Лекції, тестові завдання, контрольні питання, практичні задання

Лабораторні роботи, контрольні завдання, тести

Метою курсу “Фізико-хімічні методи аналізу” є формування у студентів спеціальності 161 "Хімічні технології і інженрії" розуміння природи речовин і її взаємозв’язку із суттю фізико-хімічних процесів, що лежать в основі фізичних та хімічних перетворень з участю речовин різної природи. Знання та розуміння взаємозв’язку природи та властивостей хімічних сполук із функціонуванням різних пристроїв та апаратури, як складова фізико-хімічних методів досліджень. У межах цього курсу студенти біологічного факультету мають нагоду поглибити розуміння багатьох фундаментальних положень та понять хімії шляхом застосування їх для фізико-хімічних досліджень, які є основними інструментальними методами аналізу, застосовуваними в хімічній технології.